Navigácia

Absolventi

Štatistika

Počet absolventov v jednotlivých školských rokoch


Školský rok    Počet dievčat    Počet chlapcov   Počet absolventov  Počet tried 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1997-1998          151                   45                      196                  6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1998-1999          131                   47                      178                  5                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1999-2000          159                   38                      197                  6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000-2001           93                    15                      108                  3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2001-2002           92                    21                      113                  4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002-2003           74                    14                        88                  4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003-2004          132                   25                      157                  5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004-2005          136                   26                      162                  5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005-2006          120                   38                      158                  5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006-2007           92                    23                      115                  4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007-2008          109                   36                      145                  5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-2009                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------

2009-2010


=============================================
Spolu             1 289                328                   1  617               52

=================================================

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
    Polárna 1
    040 12 Košice
  • 055/6746267

Fotogaléria