Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina ľavou zadnou ALZ
Divadelný krúžok DK
Ekonomická diskusia ED
Ekonomika prakticky EP
Film a literatúra v ANJ FL
Matematický krúžok MK
Mladý účtovník MU
Multimediálny krúžok MK
Rozvoj matematických zručností RMZ
Rýchle prsty PRP
Stolný tenis ST
Športový krúžok SK
Žiak/žiačka si uplatňuje VP mimo školy 2017/2018

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
    Polárna 1
    040 12 Košice
  • 055/6746267

Fotogaléria