Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Šipošová
Učebňa 72
I.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Gregová
Učebňa 97
II.A Triedny učiteľ Ing. Soňa Géciová
Učebňa 109
II.B Triedny učiteľ Ing. Anna Gallová
Učebňa 119
III.A Triedny učiteľ Mgr. Andrea Gajdošová
Učebňa 111
III.B Triedny učiteľ Ing. Ivona Drenčáková
Učebňa 20
IV.A Triedny učiteľ Ing. Liana Pírová
Učebňa 120
IV.B Triedny učiteľ RNDr. Darina Badáňová
Učebňa 96
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Michal Potoma
Učebňa 19

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
    Polárna 1
    040 12 Košice
  • 055/6746267

Fotogaléria