Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Soňa Géciová
Učebňa 109
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Gallová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Gajdošová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivona Drenčáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Liana Pírová
Učebňa 120
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Darina Badáňová
Učebňa 45
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Potoma
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Gregová
Učebňa 19
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Šipošová
IVMAT Triedny učiteľ Ing. Dana Šipošová
Učebňa 43
IVMAT Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Štefániková
Učebňa 21

© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
    Polárna 1
    040 12 Košice
  • 055/6746267

Fotogaléria